יחידת המחקר

יחידת המחקר של "קוגנטיקה" היא שיתוף פעולה בינינו ליחידות מחקר במוסדות אקדמאים. המחקרים מסייעים לפיתוח טיפולים עתידיים וחלקם מציעים מידע וטיפולים חדשניים בהווה

יחידת המחקר של קוגנטיקה

יחידות מחקר קוגנטיקה
יחידת המחקר של מרכז "קוגנטיקה" נוצרה מתפיסת עולם המונחית על ידי מחוייבות עמוקה למטופלינו ולסובלים מקשיים שאנו מטפלים בהם בכלל, שאי
Call Now Button